Delen

Kerkdorpen

De kerkdorpen en buurtschappen van Beek hebben hun eeuwenoude eigenheid behouden.

Spaubeek ("Sjpaubik") telt ruim 3500 inwoners en maakt sinds 1982 deel uit van de gemeente Beek. De plaats ligt tegen de helling van het plateau van Schimmert. In de dorp­skern van Spaubeek zijn de voor­malige buurt­schappen Hoeve, Hobbelrade en Looi­winkel opgeno­men. Spaubeek beschikt over een eigen station en een eigen parochie­kerk.

Spaubeek hoorde vroeger tot de schepenbank Beek. De plaatsnaam duidt op een grubbe ("spalt") die zich in dit deel van Beek bevindt. "Beek" verwijst naar de Keutelbeek, die ook door Spaubeek stroomt. In de mid­deleeu­wen was sprake van Over‑ en Neer‑Spaubeek. Over­‑Spaubeek lag ter hoogte van de huidige Dorpsstraat.

Neer‑Spaubeek is het oudste deel van Spau­beek en lag in het Geleendal bij kasteel Terborgh. Hier bevonden zich ook de watermolen van Spaubeek en hoeve Hof van Spaubeek.

Neerbeek (“Nirbik”) telt ongeveer 2500 inwoners. De naam verwijst naar de ligging stroomaf­waarts aan de Keutel­beek ten opzichte van Beek. Oorspronkelijk sprak men van "Staats‑Neer­beek". De scheiding van "Spaans-Neer­beek" kwam tot stand bij het Partage Traktaat in 1661.

Genhout telt ongeveer 1300 inwoners en ligt op het heuvelplateau van Beek. De plaats omvat het dorp Groot Genhout en het gehucht Klein Genhout. De kernen liggen slechts enkele tientallen meters van elkaar. De bouw van een eigen kerk in 1937 maakte van het gehucht een dorp. De Sint Hubertusmolen uit 1802 is een beziens­waardig­heid, net als de Sint Hubertuskerk.

Kelmond (Kelment) telt ongeveer 150 inwoners. De naam Kelmond verwijst naar het Romaanse calvum montem, wat kale berg betekent. Op de splitsing Kelmonderweg/Kel­monderhofweg staat een Maria‑wegkapelletje midden op de weg. Vroeger stond hier een wegkruis, dat werd vervangen door een houten kapelletje. In 1903 werd het huidige kapelletje gebouwd. Elk jaar in decem­ber fun­geert deze kapel als kerststal. Het nabij gelegen Kelmonderbos is een hellingbos van circa 10 hectare met veel bronnetjes.

Geverik telt ongeveer 600 inwoners. De naam Geverik is afgeleid van "Gabriacum": "toebehorend aan Gabrus". Het gehucht grenst aan het terrein van Maastricht Aachen Airport en wordt doorstroomd door de Keutel­beek, die ontspringt in het Kelmonderbos. Kas­teel Genbroek (1656) behoort tot Geverik. Geverik heeft geen eigen (parochie)kerk, maar wel een kapel waar op zon­dag een mis wordt gelezen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wij informeren u periodiek middels onze nieuwsbrief